Kras FAQ

FAQ

Heb je een vraag over Kras? Dan ben je hier aan het juiste adres! Hieronder vind je een lijst met de antwoorden op de meest gestelde vragen aan Kras. Misschien staat jouw vraag er wel tussen.

Toch niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact op via onze contactpagina.

Wat en hoe?
Wat doet Kras?

Kras  is  een  Antwerpse  jeugdwerkorganisatie  die  in  verschillende  wijken  van  ‘t  Stad  een  gevarieerde  vrijetijdswerking  op  poten  zet  voor  kinderen en  jongeren. Bij  Kras  vinden  we  het  belangrijk  dat  iedereen  mee  kan  doen,  ook  kinderen  en  jongeren  die  moeilijker  hun  weg  vinden  naar  andere  initiatieven.  We  proberen  daarom  de  drempel  zo  laag  mogelijk  te  houden en werken specifiek in wijken waar veel armoede en schooluitval heerst, en waar minder publieke ruimte en vrijetijdsaanbod is. Meer info vind je hier.

Hoe zit Kras als organisatie in elkaar?

Kras Jeugdwerk is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. Dat wil zeggen dat we geen bedrijf zijn dat winst wil maken, maar een organisatie met een ander doel. In ons geval is dat jeugdwerk aanbieden voor iedereen.

Een vzw wordt geleid door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. de structuur van onze organisatie vind je terug in ons organogram.

Als vzw publiceren we ook elk jaar een jaarverslag. Daarin kan je lezen wat de organisatie heeft gerealiseerd met welke middelen. De belangrijkste cijfers uit ons jaarverslag vind je hier. Het volledige jaarverslag van vorig jaar vind je hier.

Hoe wordt Kras gefinancierd?

Kras is voor haar werking afhankelijk van subsidies en giften, omdat we voor ons aanbod geen bijdrage vragen van onze deelnemers.

Het grootste deel van de werkingsmiddelen komt van de stad Antwerpen en van de Vlaamse Overheid. Verschillende projecten worden gefinancierd met specifieke subsidies.

Kras krijgt ook steun van particulieren en bedrijven die giften schenken. Wil je ook graag bijdragen aan onze werking? Dat kan op verschillende manieren. Neem een kijkje op onze steunpagina.

Een volledig overzicht van onze financiën kan je terugvinden in ons jaarverslag.

Meedoen
Kan ik/mijn kind mee aansluiten bij de werking?

We bieden een aanbod op maat aan voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in onze verschillende steunpunten in de stad. Iedereen is welkom en er is voor ieder wat wils, dus kom gerust een kijkje nemen of neem contact op via onze contactpagina.

Kan ik als vrijwilliger meehelpen?

Bij Kras kunnen we steeds de hulp gebruiken van gemotiveerde vrijwilligers. Als jij je graag mee wil engageren, neem dan een kijkje op onze vrijwilligerspagina.

Kan ik stage doen bij Kras?

In onze verschillende steunpunten wordt met stagiaires gewerkt. Alle info voor stageaanvragen vind je hier.

Praktisch
Waar kan ik Kras vinden?

We hebben steunpunten in verschillende wijken in Antwerpen. Een overzicht van de locaties vind je op onze contactpagina.

Hoeveel kost het?

Deelnemen aan ons aanbod is gratis. Alle activiteiten die we binnen onze eigen werking kunnen organiseren, kosten je dus niets. Enkel voor bepaalde uitstappen of activiteiten, zoals gaan zwemmen of een pretparkbezoek bijvoorbeeld, wordt een kostprijs aangerekend. Dit wordt steeds op voorhand duidelijk gecommuniceerd, en deelname is nooit verplicht.

Info voor studenten of een schooltaak
Hoe is de voorziening gestructureerd?

Kras Jeugdwerk heeft een vzw structuur. Hoe een vzw in het algemeen werkt, kan je makkelijk googelen. In het geval van Kras ziet dat er zo uit:

  • Algemene Vergadering (AV), bestaande uit leden van de vzw (géén werknemers van de vzw). Dit orgaan bewaakt het maatschappelijk doel van de organisatie en komt 4 keer per jaar samen.
  • De Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit leden van de vzw (géén werknemers van de vzw). Dit orgaan is ruimer en omvat de AV. Dit orgaan is meer operationeel van aard,  het bestuur en beleid van de organisatie voor wat de grote lijnen betreft (vb. het opmaken van de begroting). Zij komen samen om de 6 weken.
  • Directie: leidt de werking van de organisatie en zet de bestuurslijnen van de RvB om in de praktijk

Hieronder bevinden zich het centrale secretariaat en alle steunpunten, waar de eigenlijke werking met kinderen en jongeren plaatsvindt. In de steunpunten zijn ook vrijwilligers actief.

Het organigram vind je hier

Waarom bestaat deze organisatie?

De missie, zoals opgenomen in onze statuten, luidt als volgt:

De vereniging beoogt de emancipatie van kinderen, tieners en jongeren, in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare kinderen, tieners en jongeren, via de versterking van hun capaciteiten en weerbaarheid. Het betreft hun ontplooiing en volwaardige participatie in alle maatschappelijke domeinen, en het verdedigen van hun rechten en belangen. De vereniging bestrijdt elke vorm van uitsluiting of racisme.

Meer info over onze kijk en onze aanpak vind je hier.

Hoe wordt de organisatie gefinancierd?

Kras haalt zijn werkingsmiddelen voor 97% uit subsidies en voor 3% uit giften en andere bijdragen.

Waarvoor worden deze inkomsten gebruikt?

In grote lijnen wordt 85% van de inkomsten besteed aan lonen van de werknemers, en 15% aan middelen voor de werking.

Via welke subsidiesystemen krijgt Kras middelen?

2/3e van onze middelen ontvangen we uit een stedelijke convenant.

Verder zijn er ook subsidies:

1.      die te maken hebben met tewerkstelling: Sociale Maribel (Federaal), GESCO’s (Federaal), LDE (Vlaams).

2.      van projecten via Kon. Boudewijnstichting

3.      van andere donoren zoals Cera, Welzijnszorg, VOPAK, TAGFoundation,... (zie ook onze partnerpagina.)

 

Situering in de beleidscontext

Kras Jeugdwerk heeft contacten met volgende overheden:

De stad Antwerpen: het kabinet jeugd via de jeugddienst is onze regisseur. De stad sluit met ons telkens een convenant voor twee jaar af waarin tegenover engagementen van ons, middelen van hen staan. De middelen hiervoor gebruikt, komen uit drie grote subsidiestromen: Jeugdbeleidsplan: decreet Lokaal Jeugdbeleid 14 feb. 2003 (Vlaanderen, afdeling jeugd), Stedenfonds (Vlaanderen) decreet Stedenfonds 4 dec. 2002, Federaal grootstedenbeleid (federaal, veiligheidscontracten).

Een tweede soort overheden zijn de districten van de stad Antwerpen. Verschillende van onze steunpunten hebben aparte convenanten met het district. Het domein Jeugd is in Antwerpen namelijk grotendeels gedecentraliseerde materie. In die convenanten worden, net zoals met de stad Antwerpen engagementen geformuleerd die wij moeten behalen, in ruil voor die engagementen ontvangen we middelen.

Kras Jeugdwerk is op Vlaams niveau erkend door het Departement Werk en Sociale Economie als een lokale diensteneconomie-onderneming. Hiervoor heeft Kras Jeugdwerk een contingent van 8 VTE goedgekeurd gekregen. Deze erkenning opent het recht om gebruik te maken van de maatregel 'Sociale inschakkelings-economie', afgekort SINE. We krijgen de middelen als aan alle voorwaarden in het Decreet voldaan zijn.

We hebben rechtstreeks te maken met de federale overheid wat betreft tewerkstellingsmaatregen: sociale maribel en GESCO’s. Dit is een tewerkstellingsmaatregel waarbij de arbeidskosten gedeeltelijk gesubsidieerd worden. We krijgen de middelen als we de goedgekeurde arbeidsplaatsen ingevuld hebben.

Onder welke overkoepelende structuur valt Kras?

Kras behoort tot de koepelorganisatie Uit De Marge. Kras is binnen deze koepel een thematisch en geografisch steunpunt.

Uit De marge is voor Kras vooral:

  • Een belangrijke vormingsinstantie: zij bieden een ruim en passend vormingsaanbod aan
  • Een belangenverdediger op het Vlaamse niveau. Omdat ze de verschillende wmkj (werking met kansarme jongeren) werkingen bundelen, hebben ze meer gewicht als belangenvertegenwoordiger.
  • Er wordt samen een beleid uitgezet met andere wmkj-partners.
  • Er is ontmoeting mogelijk tussen gelijkaardige organisaties