Partners

Partners

Kras Jeugdwerk vzw krijgt de steun van volgende partners:

Daarnaast worden specifieke projecten ondersteund door:

×

Stad Antwerpen

Stad Antwerpen is een inhoudelijke en structurele partner en onze regisseur jeugdbeleid. Occasioneel organiseren we ook gezamenlijke projecten. Het grootste deel van onze werkingsmiddelen ontvangen we via de stad.

×

Buurtsport Antwerpen

Buurtsport Antwerpen is de inhoudelijke en structurele partner van Kras Sport en ook de regisseur sportbeleid.

×

Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid is een inhoudelijke en structurele partner.
Via Vlaanderen ontvangen we bovendien projectmiddelen, bijvoorbeeld voor het project Redactie 2020.

×

Uit de Marge

Uit de Marge is onze koepelorganisatie die mede voor ons een signaalfunctie opneemt, ons vertegenwoordigt op diverse platformen en ons inhoudelijk wijzer maakt.