Kras in 't kort

Kras in 't kort

Kras  is  een  Antwerpse  jeugdwerkorganisatie  die  in  verschillende  wijken  van  ‘t  Stad  een  gevarieerde  vrijetijdswerking  op  poten  zet  voor  kinderen en  jongeren. Bij  Kras  vinden  we  het  belangrijk  dat  iedereen  mee  kan  doen,  ook  kinderen  en  jongeren  die  moeilijker  hun  weg  vinden  naar  andere  initiatieven.  We  proberen  daarom  de  drempel  zo  laag  mogelijk  te  houden en werken specifiek in wijken waar veel armoede en schooluitval heerst, en waar minder publieke ruimte en vrijetijdsaanbod is.

We bieden een uitgebreid groepsgericht vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar. Dit aanbod is erg gevarieerd, steeds op maat van de doelgroep. We bieden uitdagende creatieve, sociale, culturele en sportactiviteiten aan die aansluiten op de leefwereld van de kinderen en jongeren. We willen hen een plaats geven waar ze zichzelf kunnen zijn, initiatief kunnen nemen en kunnen groeien.

Tijdens  het  schooljaar  hebben  we  een  vaste  planning  waarin  er  elke  dag  van  de  week  activiteiten  voor  verschillende  doelgroepen  zijn.  Tijdens  de  schoolvakanties  breiden  we  dit  zelfs  nog  verder  uit. We werken zowel in onze eigen lokalen als op pleintjes en andere plaatsen waar kinderen en jongeren zelf vaak komen. Het  aanbod  is  erg  breed,  van  aanspreekpunten  op  pleintjes  tot  zaalvoetbaltoernooien.  Zo  kan  je  bij  Kras  onder  andere  terecht  voor  clubwerking, uitstapjes, circuspleinen,  creatieve  kunstactiviteiten,  kampen,  weekendjes  en  reizen,  of  gewoon  om  je  uit  te  leven  op  je  favoriete  pleintje!

Kras in actie
Image left & text right

We  willen  dat  iedereen  kan  spelen  en  zich  ontspannen,  maar  we  ondersteunen  kinderen en jongeren ook  waar  nodig.  Zo  hebben  we  een  aanbod  voor  anderstalige  nieuwkomers,  doen  we  aan  spelend  leren,  huiswerkbegeleiding,  of  ondersteuning  op  de  weg  naar  de  arbeidsmarkt.  Ook  kan  je  bij  onze  pleinpatrons  terecht  met  al  je  vragen  of  problemen,  en  proberen  we  te  bemiddelen  indien  er  conflicten  zijn. Daarnaast  hebben  we  als  doel  om  de  stem  van  de  jeugd  uit  de  wijken  laten  horen,  en  engageren  we  ons  dan  ook  om  die  te laten weerklinken  in  het  maatschappelijk  debat.

Dat is een hele boterham, maar we hebben dan ook een sterke ploeg van een 80-tal gemotiveerde medewerkers, aangevuld met een nog grotere groep geëngageerde vrijwilligers. Samen maken zij deze gevarieerde werking elke dag opnieuw waar.

Kras in actie
Text left & image right