Kras in 't kort

Kras in 't kort

Kras is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die in verschillende wijken van ‘t Stad een gevarieerde vrijetijdswerking op poten zet voor kinderen en jongeren. Bij Kras vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen en jongeren die moeilijker hun weg vinden naar andere initiatieven. We proberen daarom de drempel zo laag mogelijk te houden en werken specifiek in wijken waar veel kansarmoede en schooluitval heerst, en waar minder publieke ruimte en vrijetijdsaanbod is.

We bieden een uitgebreid groepsgericht vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar. Dit aanbod is erg gevarieerd, steeds op maat van de doelgroep. We bieden uitdagende creatieve, sociale, culturele en sportieve activiteiten aan die aansluiten op de leefwereld van de kinderen en jongeren, maar die tegelijk ook verbreden. We geven kinderen en jongeren een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn, initiatief kunnen nemen en kunnen groeien.

Tijdens het schooljaar hebben we een vaste planning waarin er elke dag van de week activiteiten voor verschillende doelgroepen zijn. Tijdens de schoolvakanties breiden we dit zelfs nog verder uit. We werken zowel in onze eigen lokalen als op pleintjes en andere plaatsen waar kinderen en jongeren zelf vaak komen. Het aanbod is erg breed, van aanspreekpunten op pleintjes tot zaalvoetbaltoernooien. Zo kan je bij Kras onder andere terecht voor clubwerking, uitstapjes, spektakeldagen, sportactiviteiten, creatieve kunstactiviteiten, kampen, uitwisselingsprojecten, of gewoon om je uit te leven op je favoriete pleintje!

Kras in actie
Image left & text right

We willen dat iedereen kan spelen en zich ontspannen, maar we ondersteunen kinderen en jongeren ook waar nodig. Zo hebben we een aanbod voor anderstalige nieuwkomers, doen we aan spelend leren, huiswerkbegeleiding, of ondersteuning op de weg naar de arbeidsmarkt. Ook kan je bij onze pleinpatrons terecht met al je vragen of problemen, en proberen we te bemiddelen indien er conflicten zijn. Daarnaast hebben we als doel om de stem van de jeugd uit de wijken laten horen, en engageren we ons dan ook om die te laten weerklinken in het maatschappelijk debat.

Dat is een hele boterham, maar we hebben dan ook een sterke ploeg van een 80-tal gemotiveerde medewerkers, aangevuld met een nog grotere groep geëngageerde vrijwilligers. Samen maken zij deze gevarieerde werking elke dag opnieuw waar.

Kras in actie
Text left & image right