Partners

Partners

Kras Jeugdwerk vzw krijgt de steun van volgende partners:

Daarnaast worden specifieke projecten ondersteund door:

×

Stad Antwerpen

Stad Antwerpen is een inhoudelijke en structurele partner en onze regisseur jeugdbeleid. Occasioneel organiseren we ook gezamenlijke projecten. Het grootste deel van onze werkingsmiddelen ontvangen we via de stad.

×

Buurtsport Antwerpen

Buurtsport Antwerpen is de inhoudelijke en structurele partner van Kras Sport en ook de regisseur sportbeleid.

×

Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid is een inhoudelijke en structurele partner.

Via Vlaanderen ontvangen we bovendien projectmiddelen, bijvoorbeeld voor het project Redactie 2020.

×

Uit de Marge

Uit de Marge is onze koepelorganisatie die mede voor ons een signaalfunctie opneemt, ons vertegenwoordigt op diverse platformen en ons inhoudelijk wijzer maakt.

×

Burgerbegroting Antwerpen

Via de Burgerbegroting Antwerpen krijgen we jaarlijks steun om projecten op poten te zetten in het district Antwerpen. In 2020 zijn dat: Start2DJ@Noord, Redactie 2020 en‘tKanoOKANders.

×

Koning Boudewijnstichting

Via Koning Boudewijnstichting krijgen we projectondersteuning.

×

Youth in Action

Youth in Action is een projectpartner voor Europese Jeugdprojecten.

×

VSPF

VSPF is een partner die opleidingen voor het personeel steunt en die ons op het vlak van personeelsbeleid inhoudelijk wijzer maakt.

×

VIVO

VIVO voorziet ons van een vormingsbudget voor onze medewerkers.

×

VDAB

Met VDAB hebben we een samenwerkingsovereenkomst en voeren we gezamenlijke projecten uit.

×

Infrax

Infrax is de distributeur van elektriciteit en aardgas in een aantal Vlaamse gemeenten. Kras Kiel krijgt jaarlijks een bijdrage van Infrax.

×

Sport Vlaanderen

Met Sport Vlaanderen werkt Kras Sport samen op een inhoudelijke, structurele en projectmatige manier.

×

District Antwerpen

Diverse Districten Antwerpen: Kras Noord, Kras Dam, Kras Zuid, Kras Kiel heeft structurele overeenkomst en voert ook gezamenlijk activiteiten en projecten uit met het district.

×

District Berchem

Diverse Districten Antwerpen: Kras Berchem heeft structurele overeenkomst en voert ook gezamenlijk activiteiten en projecten uit met het district.

×

District Borgerhout

Diverse Districten Antwerpen: Kras Borgerhout, Kras Sport heeft structurele overeenkomst en voert ook gezamenlijk activiteiten en projecten uit met het district.

×

District Merksem

Diverse Districten Antwerpen: Kras Merksem heeft structurele overeenkomst en voert ook gezamenlijk activiteiten en projecten uit met het district.

×

Warmste Week

Warmste Week: jaarlijks engageren zich honderden mensen voor Kras Jeugdwerk voor en tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. Ook onze kinderen en jongeren willen op hun beurt hun steentje bijdragen aan een warmere samenleving door geld in te zamelen voor andere organisaties.

×

Nationale Loterij

Nationale Loterij is een projectondersteuner. In 2020 financierden ze het project Taekwondo voor Meisjes en Moeders in Kras Merksem. 

×

Close the Gap

Close the Gap biedt ons de gelegenheid om voor een appel en een ei tweedehandscomputers en ander ICT-stuff aan te kopen.

×

Arenberg

Arenberg is een schouwburg in Antwerpen die ons (en het milieu) in 2020 steunde door hun programmabrochure digitaal te maken en voor elke bestelde digitale brochure een bedrag aan ons door te storten.

×

Atlas

Atlas (integratie en inburgering Antwerpen) biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen. In 2020 steunt Atlas het project Sport en Taal van Kras Sport.

×

Nike

Nike Covid Fund  steunde ons tijdens de eerste COVID-vlaag door de medefinanciering van de spel- en sportpakketten die we ronddeelden bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Bovendien steunt Nike Community Fund in 2020 ook ons project Sport Your Dream.

×

BNP Paribas Foundation

BNP Paribas Foundation heeft zich geëngageerd om het Kras Sport-project Sport Your Dream te steunen in 2020 en 2021.