Kras Jeugdwerk

Organogram

Organogram

Kras Jeugdwerk is een vzw, wat betekent dat we bestuurd worden door een algemene vergadering en een raad van bestuur. De dagelijkse leiding gebeurt door onze algemene directie en het financiële luik wordt door de financiële directie opgevolgd. Onze werking is opgesplitst in 7 locatiegerichte steunpunten en één thematisch steunpunt rond sport. Daarnaast is er een ondersteunende structuur voor steunpunten die werkt vanuit ons centraal secretariaat. Hier werkt o.a. een stafteam rond inhoudelijke en praktische thema's. De projectmedewerkers staan los op het organogram omdat zij afhankelijk van hun project aan een bepaald steunpunt gebonden zijn, of net overkoepelend werken.