Youth Zone

Youth Zone

De Youth Zone is ontstaan uit een nood van jongeren die tijdens middagpauze geen plek vonden om te lunchen en op adem te komen.

We creĆ«erden samen met hen een ontmoetingsplek, oorspronkelijk in den Tir, waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn en even wat hangen. Intussen is de Youth Zone verhuisd naar het jongerencentrum (het Urban Center), maar de laagdrempelige aanpak blijft dezelfde. Vanuit deze plek ontstaat een dialoog met jongere(n) en partners.  Dit contact ontstaat spontaan, schept mogelijkheden en werkt competentieversterkend. Het is belangrijk dat de jongere alles op eigen tempo kan doen.

Jongeren kunnen in de Youth Zone  terecht met alle vragen, bezorgdheden, wensen en problemen die hen bezig houden. Bv: Ik ben ongelukkig op school, ik vind moeilijk aansluiting,..

Het is een samenwerking met verschillende partners die werken met en voor jongeren.  Door al deze partners op een vaste plek te laten landen rond de jongere,  vinden zowel de jongere als partners elkaar makkelijker om samen een weg te gaan en ontstaan er waardevolle verbindingen die  helpend en versterkend zijn.