J100 bijeenkomst

J100

De J100 is een platform waar jongeren zelf hun stem kunnen laten horen in het maatschappelijk debat. Samen met 10 andere jeugdorganisaties nam Kras dit initiatief om een antwoord te bieden op de toenemende polarisering in de stad.

Enkele jaren geleden maakte een student een grapje op Twitter over de massahysterie die zou ontstaan mocht hij op een netwerkevent luid ‘Allah u akbar’ roepen. Ironisch genoeg werd de tweet op zich als een bedreiging geïnterpreteerd door de politiediensten en volgde er een onnodig hevige reactie. De student werd opgepakt en het gebouw waar het evenement doorging werd ontruimd.

Je zou dit kunnen bekijken als een grappig misverstand, maar het was ook een gevolg van de gespannen sfeer en de toegenomen polarisatie in Antwerpen. Dat ontging ook een groep jongeren niet. Zij staken de koppen bij elkaar om op zoek te gaan naar antwoorden op deze problemen. Zo ontstond de J100, een platform waar jongeren samenkomen om te discussiëren over vragen en thema’s die spelen in de stad. Dit initiatief wordt gedragen door Kras en 10 andere jeugdorganisaties, maar het zijn de jongeren zelf die er hun stem laten horen.

Bijna 40% van de Antwerpse bevolking is jonger dan 30 jaar. Maar hun stem wordt te weinig gehoord in een debat. Iedereen spreekt over hun toekomst en hun uitdagingen, maar bijna niemand neemt de tijd om te luisteren naar wat zij zélf te vertellen hebben. Door mét jonge mensen te praten, ontstaan er nieuwe invalshoeken en nieuwe inzichten in thema’s zoals onderwijs, politiek, media, etc. De J100 organiseert regelmatig bijeenkomsten, discussiegroepen en wijkwandelingen. Op deze manier voeden ze niet alleen de dialoog tussen jongeren onderling, maar ook die met de beleidsmakers en politiek. De J100 is het uitgelezen platform om met de Antwerpse jeugd in gesprek te gaan.

In samenwerking met: