Kielse meisjes brengen de noden van hun wijk in kaart

Kielse meisjes brengen de noden van hun wijk in kaart

10 Dec 2019

Een opmerkelijk zicht op het Kiel woensdagnamiddag: een groepje meisjes tussen de 10 en de 12 jaar dat aan hun districtsburgemeester en andere beleidsmakers uitlegt wat er volgens hen moet veranderen in hun buurt. Tijdens een wijkwandeling legden ze de pijnpunten en de goede kanten bloot van de plaatsen in de publieke ruimte waar zij graag spelen.

Dat deden ze natuurlijk niet zomaar. Kras Kiel en het district organiseerden een project waarbij de meisjes een beleidsparticipatietraject volgden om hun specifieke noden in kaart te brengen. Tijdens verschillende sessies onder begeleiding van Kind & Samenleving namen ze hun wijk en hun favoriete speelplekken onder de loep. Wat is er goed? Wat kan er beter? Waar hebben wij als meisjes nood aan om ons goed te voelen in deze publieke ruimte? De resultaten stelden ze voor aan de hand van de wijkwandeling en een presentatie voor de districtsburgemeester, schepenen en andere geïnteresseerden. De meisjes zetten zo hun eerste stappen in beleidsparticipatie, terwijl de beleidsmakers op deze manier een beter beeld krijgen van welke aanpassingen er nodig zijn in de publieke ruimte om ook meisjes er een plaats te geven.

De meisjes namen hun toehoorders op sleeptouw langs de Sint Bernardsesteenweg, het Kielpark en het pleintje dat zij het 'babypark' noemen (omwille van de vele baby's en peuters die er komen door de nabijgelegen crèche, zo bleek na een vraag uit het publiek). Ze vertelden over de problemen die ze ervaren en waarom ze zich niet veilig voelen op bepaalde plaatsen. Zo kaartten ze overlast door zwerfvuil, drugdealers of dronkenlappen aan. Maar ze gaven ook concrete tips voor verbetering, zoals extra bankjes plaatsen om op te zitten, meer jeugdwerking organiseren of rookvrije zones afbakenen. Tussen al deze serieuze materie kwam toch ook nog even een kinderdroom piepen: een snoepkraam op het plein zou ook heel welkom zijn!

De bestuursleden luisterden heel geïnteresseerd en kunnen nu met veel concrete tips aan de slag gaan om de wijk te verbeteren voor het welzijn van de meisjes.

Kielse meisjes brengen de noden van hun wijk in kaart
Image left & text right