Sport Your Dream

Sport Your Dream

Het Sport Your Dream project wordt georganiseerd vanuit Kras Sport. In dit project krijgen jongeren (15+) de kans om een City Coach-training te volgen. Gedurende een jaar worden ze zo opgeleid tot sportcoaches, onder het toeziende oog van ervaren begeleiders van Kras Sport.

Vervolgens gaan de jongeren als sportcoach aan de slag op de pleintjes in hun eigen wijk. Ze brengen er allerlei sportactiviteiten: voetbal, basket, volleybal,... Maar ook spelactiviteiten komen aan bod.

Het belangrijkste aspect is echter dat de jongeren als positief rolmodel optreden voor kinderen en jongeren in de wijk. Op die manier versterkt het project niet alleen de deelnemende jongeren, maar ook de kinderen en jongeren uit hun buurt. Bovendien brengen ze een groter aanbod aan sport en jeugdactiviteiten in wijken waar doorgaans minder vrijetijdsaanbod is.

In samenwerking met: