CCMVE

Creating Critical Minds and Voices in Europe

De jongeren van Kras Kiel engageren zich samen met hun begeleiders in het CCMVE-project. CCMVE staat voor Creating Critical Minds and Voices in Europe. Het is een internationaal debatprogramma, gefinancierd met subsidies van de EU en gericht op drie pijlers:

  • Actief burgerschap (advocacy, spreken in het openbaar, argumenten opbouw/weerlegging, vrijwilligerswerk, gemeenschapsorganisatie, enz.)
  • Geïnformeerd zijn (media analyse, kritisch denken, het bestrijden van vals nieuws, het identificeren van logische drogredenen, stromens, beweringen, gebruik van bewijsmateriaal enz.)
  • Huidige trends in Europa (opkomst van nationalisme en extremistische partijen, vluchtelingen, economie, Brexit, geweld & hoe het aan te pakken, veiligheid & vrijheid, enz.)

Kras Kiel werkt al jaren samen met IDEA ( International Debat Education Association). We zijn er samen van overtuigd dat we door middel van workshops en debat kunnen bijdragen aan het maken van actieve en kritische burgers in Europa.

In 2018 en 2019 gingen de Kielse jongeren en hun begeleiders naar Griekenland en Slovenië op uitwisseling naar internationale debatten. Het waren stimulerende intellectuele en culturele uitwisselingen voor de deelnemers uit België, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Slowakije, Slovenië en Spanje.

Een fragment van een van onze jongeren in actie tijdens een debat in Slovenië kan je hier bekijken, en hier vind je een filmpje terug dat de jongeren zelf maakten voor een project tijdens de uitwisseling. Enkele getuigenissen van de deelnemers vind je dan weer hier.

Aan deze debatuitwisselingen ging natuurlijk ook een een traject vooraf om de jongeren klaar te stomen. Op ‘t Kiel deden we de volgende voorbereidende activiteiten om jongeren te versterken om hun mannetje te staan op zo’n internationale uitwisselingen:

  • Theatre of the oppressed o.l.v. Har Tortike: 4 sessies van januari tot maart 2018 met een focus op ‘uit de comfortzone komen en steeds jezelf kunnen zijn/je mening durven zeggen’. Aan de hand van situaties die jongeren zelf aangeven en die uit het leven gegrepen zijn (politie, onderwijs,…) spelen jongeren zichzelf, maar ook de overkant. Een methodiek die niet alleen helpt om inzicht te geven, maar ook activerend werkt.
  • Demo Clap – 5 sessies o.l.v. Ahmed Zizaoui van Atlas ( dienst integratie en inburgering Antwerpen) van 20 september tot 18 oktober 2019: in deze reeks leren jongeren vooral om de dingen eens vanuit de blik van de ander te leren zien. Een zeer belangrijk gegeven om rekening mee te leren houden in debatten. Het resulteert in een meer open houding naar de verschillende referentiekaders en het bijhorend respect voor de verschillende meningen aanwezig in de samenleving. Ook zaken als fake news en de rol van media in onze meningsvorming komen aan bod.
  • Tussentijdse ‘praktische’ participatieve bijeenkomensten (november 2018 – mei 2019): afspraken maken rond vertrekuren, wat mee te nemen, hoe de scholen in te lichten, ouderbezoek/goedkeuring, maar ook gedragsregels in de hotels, met internationale partners… Allemaal belangrijke zaken om te bespreken voor je vertrekt.
  • Debatavond tussen jongeren en beginnende leerkrachten op 29 maart 2018: een tiental beginnende leerkrachten gaan in gesprek met een dertigtal Kielse jongeren over zaken die in het Belgische onderwijssysteem goed en fout lopen. Onderwerpen die aan bod kwamen waren wat jongeren appreciëren aan ‘toffe’ leerkrachten, of het delen van zaken uit hun leefwereld zodat hun toekomstige leerkrachten meer inzicht krijgen in wat hen zoal bezighoudt, ook buiten de school.
  • Debatavond: jongeren en de toekomst: 29 september 2018: o.l.v. Yvonne Heselmans (IDEA nl). Aan de hand van een leuk spelvorm praten jongeren met elkaar over hoe zij hun toekomst zien. Zaken die veelvuldig naar boven komen: relatie met de politie, ‘hun’ wijk ‘t Kiel, onderwijskansen en disriminatie….

In samenwerking met:

eu