De warmste week music for life

Registreer je actie voor de Warmste Week

15 Okt 2019

In december is het weer de Warmste Week van Music for Life, en je kan nu al acties registreren om geld in te zamelen voor een goed doel.

Kras is een van de goede doelen die je kan steunen door een actie op poten te zetten of door de warmathon mee te lopen.
Alle acties, groot of klein, zijn heel welkom. De opbrengst gaat integraal naar materiaal voor onze werking, zoals fietsjes om onze kinderen mee te leren fietsen, tenten en slaapzakken om meeĀ op kamp te gaan, of speelmateriaal zoals een reuze-meccano.

Je inzamelactie kan je registreren via volgende link:
https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/kras-jeugdwerk

We zijn jullie alvast erg dankbaar voor jullie steun!

warmste week
Image left & text right