vechtsport

In de kijker: ons nieuwe vechtsport-aanbod

04 Jul 2024

Met ons vechtsport-project willen we de veerkracht van jongeren in kansarmoede versterken. Daar is een grote nood aan, omdat jongeren in deze situatie herhaaldelijk negatieve ervaringen hebben ervaren met diverse maatschappelijke instellingen. Dit tast hun veerkracht aan, en daar willen we dus aan werken. Daarvoor gebruiken we vechtsport als middel. We kiezen specifiek voor kick/thaiboks omdat dit heel laagdrempelig is en populair bij de jongeren.

We richten ons op persoonlijke ontwikkeling, welzijn, sociale inclusie, conflictoplossing en het vergroten van de agency van deze jongeren. Door te sporten, samen te werken en structuur te bieden, bieden we hen houvast. We creƫren een veilige omgeving en een vertrouwensband met de jongeren. Vandaaruit bouwen we samen bruggen naar andere levensdomeinen en ondersteunen we de jongeren waar ze het moeilijk hebben.

Gisteren stelde SPRK haar verniewde werking voor aan de pers, met daarbij ook ons vechtsport-project in de schijnwerpers. Je leest het o.a. in Het Nieuwsblad.