Debat en inspiratiedag over 'Drugs en Jongeren: Welk alternatief (drug)beleid is mogelijk?'

Drugs en Jongeren: Welk alternatief (drug)beleid is mogelijk?

28 Okt 2021

Georganiseerd door APSMO, Antwerps Platform voor Sociale Middenveld Organisaties, en SMART on Drugs, een burgerbeweging die ijvert voor de hervorming van het Belgisch drugbeleid. Met sprekers van onder andere Kras Jeugdwerk.

Kom op donderdag 28 oktober 2021 naar het auditorium te Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, van 13u tot 16u30!

Drugsbeleid situeert zich in 3 domeinen: preventie, hulpverlening en handhaving/repressie. In onze stad, en ook elders in het land, wordt vanuit het beleid gekozen voor een ‘war on drugs’ met o.a. als voorbeeld de operatie Nachtwacht.

Jongeren in kwetsbare wijken komen al snel in het vizier, vooral jongeren die actief gebruik maken van de publieke ruimte en/of daarop aangewezen zijn. Ze worden sneller verleid tot het ‘makkelijke’ geld verdienen via de drugswereld. Structurele armoedeproblemen en discriminatie liggen aan de basis.

Hoewel de Stad Antwerpen ook veel middelen investeert in hulpverlening, wordt er heel sterk ingezet op ordehandhaving en grootschalige veiligheidsinitiatieven. Op domein van preventie wordt er, in heel ons land, nog te weinig geïnvesteerd!

Elke (potentiële) jonge gebruiker is gebaat met goed uitgebouwde preventiecampagnes. Jongeren benaderen via welzijnsinitiatieven en een sterk jeugdbeleid levert vaak meer op dan politionele en/of strafrechtelijke interventies.

Met dit debat willen we vooral niet weg kijken van de problemen die er zijn in verschillende wijken met drugs en jongeren. We willen inzoomen op mogelijke oplossingen, vooral binnen het jeugd en welzijnswerk. We geven een visie mee die een alternatief drugsbeleid naar voor schuift, tonen good practices binnen sociaal werk en laten jongeren in gesprek gaan met experten ter zake.

 

Interesse? Plaatsen zijn beperkt! 

Je kan het volledige programma terugvinden en je inschrijven via deze link.