burgerbegroting

Burgerbegroting

Elk jaar kunnen inwoners van district Antwerpen mee beslissen waar (een deel van) hun belastinggeld voor gebruikt zal worden via de Burgerbegroting. De budgetten worden verdeeld onder de ingediende projecten die de meeste stemmen halen. 

Vanuit Kras hebben we ook enkele mooie projecten ingediend die het verschil kunnen maken in de wijken. Om dit waar te kunnen maken, hebben we dus jouw stem nodig!

Mee stemmen kost je maar 2 minuten!

STAP 1: REGISTREREN

Om mee te stemmen, moet je je eerst registreren, zodat de stad kan checken dat je effectief in district Antwerpen woont. Hier heb je je rijksregisternummer voor nodig (op je identiteitskaart te vinden). Iedereen die 13 jaar of ouder is kan meedoen. De postcodes die tot district Antwerpen behoren zijn 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060).

Klik hier om je te registreren.

STAP 2: STEMMEN

We hebben 5 projecten ingediend vanuit Kras. Hieronder vind je de rechtstreekse links. Stemmen doe je door op de projectpagina rechtsboven op het hartje te klikken.

Redactie 2020

Redactie 2020 is een unieke samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en jeugdwerkers. Leerlingen zullen als reporters de school en buurt intrekken op zoek naar een straffe prestatie of een ontroerend verhaal. De nadruk ligt op de ontwikkeling van de leerlingen en op positieve verbindingen met de school en wijk.

Het opzet is om jongeren die opgroeien in kansarme omstandigheden een platform te bieden waarop ze hun diverse talenten en vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen. De redactie zal bestaan uit scholieren van verschillende middelbare scholen op het Kiel. Leerlingen worden ondergedompeld in de redactionele en journalistieke wereld. We zetten in op kwaliteitsvolle en positieve ontmoetingen tussen leerlingen en leerkrachten, buurtbewoners, buurtorganisaties, enz. 

Klik hier door naar de projectpagina.

redactie 2020
Image left & text right
Huiswerk in een plezant kostuum

Zelfstandig huiswerk maken is niet voor ieder kind evident. Sommige kwetsbare kinderen hebben nood aan een versterkend traject om hen hierin te ondersteunen. We werken met kinderen die obstakels ondervinden waardoor zelfstandig huiswerk maken moeilijker is (vb. anderstalige nieuwkomers, concentratieproblemen, leerproblemen, moeilijke thuiscontext…) De scholen het Weilandje (Dam) en Sint Norbertus (Zuid) zetten met de hulp van Kras Jeugdwerk in op het vergroten van het leervermogen van hun leerlingen. 

Via de methodiek van Spelend Leren wordt de zelfstandigheid van de kinderen in het maken van huiswerk vergroot. Op een speelse, niet-schoolse manier wordt er ingezet op het vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid in het werken aan taken. Tegelijkertijd zetten we in op reflectie zodat kinderen weten wanneer ze extra hulp kunnen vragen aan de leerkracht.

Klik hier door naar de projectpagina.

huiswerk in een plezant kostuum
Text left & image right
't kan OKAN ders

Het Stedelijk Lyceum Offerande en Kras Jeugdwerk slaan de handen in elkaar om OKAN-jongeren een sterk aanbod aan laagdrempelige buitenschoolse activiteiten en de daarbij horende ontmoetingen en uitwisselingen met andere jongeren aan te bieden. 

Vanuit een creatief en dynamisch jeugdcentrum, dat opereert vanuit de school, gaan we bruggen bouwen naar de werkingen van Kras maar ook naar andere socio-culturele organisaties, welzijnsorganisaties, sportorganisaties,… We creëren een inspirerende ontmoetingsplaats waar vooral maatschappelijke participatie centraal staat om de jongeren te versterken en toe te leiden naar een regulier vrijetijdsnetwerk, wat een enorme meerwaarde betekent op het vlak van hun welbevinden en integratie.

Klik hier door naar de projectpagina.

't kan OKAN ders
Image left & text right
Jonge vrijwilligers leren jeugdwerken

In de Brederodewijk is er nood aan een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor kinderen. Tegelijkertijd staan veel jongeren te popelen om vrijwilligerswerk te doen bij Kras Jeugdwerk. Kras Zuid wil jongeren deze leerkansen bieden en hen hierbij voldoende ondersteunen via een competentietraject. 

In de Brederodewijk wonen er veel maatschappelijk kwetsbare kinderen die niet altijd hun weg naar het reguliere jeugdwerk vinden. Kras biedt er activiteitenaan, maar stoot op een grotere vraag waar momenteel niet aan voldaan kan worden.
Vrijwilligers kunnen hier de oplossing voor zijn. En het biedt voor hen ook een grote meerwaarde. Door met deze gemotiveerde jongeren een traject te lopen, willen we hun competenties versterken die ze ook op andere levensdomeinen kunnen gebruiken, zoals op school of in een werkcontext.

Klik hier door naar de projectpagina.

jonge vrijwilligers leren jeugdwerken
Text left & image right
Start 2 DJ @2060

Op een laagdrempelige manier worden jongeren versterkt door DJ-opleidingen. Arme en kansarme jongeren krijgen de mogelijkheid met professioneel dj-materiaal aan de slag te gaan, tijdens een professioneel opleidingstraject. De deelnemende krijgen ook de kans om podiumervaring op te doen als DJ op verschillende evenementen in de buurt. 

Muziek is een goede manier om deze jongeren te bereiken. Tegelijk werken we in dit project net veel breder dan enkel het muzikale aspect. Het DJ-en wordt als ingang gebruikt om een brede waaier aan competenties van de deelnemende jongeren te versterken, terwijl ze worden begeleid naar meer zelfstandigheid.

Klik hier door naar de projectpagina.

start2dj
Image left & text right

STAP 3: KOM NAAR HET BURGERBEGROTINGSFESTIVAL

Bedankt voor je online stem! Wil je onze projecten helemaal steunen? Kom dan naar het Burgerbegrotingsfestival om er live op de projecten te stemmen. (Je mag dubbel stemmen - digitaal en live.) De live stemmen tellen maar liefst voor 80% van het totaal mee, dus hier weegt je stem extra door! Dit kan finaal het verschil maken of onze projecten het daglicht zien.

De live stemming gaat door in Horta (Hopland 2, 2000 Antwerpen) op zondag 13 oktober.

Op onze thema's wordt gestemd om 11u (jeugdwerk), 13u30 (huiswerkbegeleiding) en 17u (vrijwilligerswerking). Je kan voor elk van deze ronde's apart deelnemen, of naar allemaal komen.

Schrijf je hier in voor het burgerbegrotingsfestival.

Alvast bedankt voor je hulp! Dankzij jullie massale steun kunnen wij deze mooie projecten waarmaken.