Wereld dag voor maatschappelijk werk

Wereld dag voor maatschappelijk werk

16 Maa 2021

Op 16 maart vieren we de internationale dag van het maatschappelijk werk. Dit jaar belicht de Wereld Sociale Dag Ubuntu: ik ben omdat we zijn. Dit is het eerste thema van de wereldwijde agenda voor sociaal werk en sociale ontwikkeling voor 2020 tot 2030.

Ubuntu: 'Ik ben omdat we zijn' is een concept en filosofie die resoneert met het perspectief van sociaal werk van de onderlinge verbondenheid van alle mensen en hun omgeving. Het spreekt over de behoefte aan wereldwijde solidariteit en benadrukt ook de inheemse kennis en wijsheid. Silvana Martinez, IFSW-president merkte op: 

Het thema komt voort uit uitgebreid overleg binnen IFSW en daarbuiten. In een tijd waarin de mondiale politiek zich heeft teruggetrokken in het nationalisme, is Ubuntu een krachtige boodschap over de noodzaak van solidariteit op alle niveaus: binnen gemeenschappen, samenlevingen en wereldwijd. Het is een boodschap dat alle mensen met elkaar verbonden zijn en dat onze toekomst afhangt van het erkennen van de betrokkenheid van alle mensen bij het samen bouwen aan een duurzame, eerlijke en sociaal rechtvaardige toekomst. IFSW nodigt alle maatschappelijk werkers, partnerorganisaties en mensen die geven om de toekomst uit om de poster te co-branden. Samen kunnen we de wereld veranderen voor deze en toekomstige generaties.

ubuntu