background image

Met de steun van

Kras Sport in een notendop

KKras Sport is het enige thematische Kras-steunpunt en het richt zich niet tot een bepaalde wijk of buurt.
Kras Sport biedt competitief en recreatief zaalvoetbal aan. Het competitieve luik staat in het kader van de jeugdopleiding en werkt aan de doorstroming naar hogere sportniveaus van geselecteerde kinderen, tieners en jongeren. Het recreatieve luik wil zoveel mogelijk kinderen, tieners en jongeren aan het sporten krijgen.
Daarnaast zet Kras Sport sterk in op de opleiding van jonge vrijwilligers, het aanscherpen van de ouderparticipatie en de verhoging van de diversiteit in de bereikte deelnemersgroepen. Sinds 2010 wordt er specifiek ingezet op het zaalvoetbalprogramma voor meisjes vanaf 12 jaar. Naast de kwalitatieve jeugdopleiding zaalvoetbal werd meer geïnvesteerd in de organisatie en ondersteuning van recreatieve tornooien op buurtpleintjes.
Kras Sport ondertekende de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport.


Kras Sport werkt met 5 professionele medewerkers (4,25 VTE), 8 permanente vrijwilligers-monitoren en tientallen occasionele vrijwilligers bij evenementen en tornooien. Kras Sport geniet eveneens ondersteuning van topsportmedewerkers.