background image

Met de steun van

Facts & figures Kras Sport

Kras Sport is het enige thematische Kras-steunpunt dat zich
niet tot één bepaalde wijk of buurt richt.
Kras Sport biedt competitief en recreatief zaalvoetbal aan.
Het competitieve luik staat in het kader van de jeugdopleiding
en werkt aan de doorstroming naar hogere sportniveaus van
geselecteerde kinderen, tieners en jongeren. Het recreatieve
luik wil zoveel mogelijk kinderen, tieners en jongeren aan het
sporten krijgen.
Daarnaast zet Kras Sport sterk in op de opleiding van
jonge vrijwilligers, het aanscherpen van de ouderparticipatie
en de verhoging van de diversiteit in de bereikte
deelnemersgroepen. Sinds 2010 wordt er specifiek ingezet op
het zaalvoetbalprogramma voor meisjes vanaf 12 jaar. Naast
de kwalitatieve jeugdopleiding zaalvoetbal wordt steeds meer
geïnvesteerd in de organisatie en ondersteuning van recreatieve
tornooien op buurtpleintjes.

sport