background image

Met de steun van

Facts & figures Kras Noord

 

Kras Noord in 2013, 2014 en 2015

Kras Noord is een zeer laagdrempelige werking. Dit is een bewuste keuze in functie van de populatie in de wijk. Een consequentie van deze laagdrempeligheid is een lage registratie (kinderen mogen binnenlopen zonder dat ze een formulier moeten invullen). Noord heeft bijgevolg relatief weinig unieke deelnemers in verhouding met het aantal deelnames. Voor Noord is het interessanter om te kijken naar het aantal deelnames per activiteit.
De keuze om competentietrajecten te lopen in het kader van JACO maakt dat er bewust gekozen is om soms met kleinere groepen te werken. De kwalitatieve activiteiten stuwen deze doelgroep verder. Het is een blijvende evenwichtsoefening voor dit laagdrempelig steunpunt om tegemoet te komen aan een hele grote doelgroep in de wijk en tegelijkertijd de kwaliteit te bieden die onze kinderen en jongeren verdienen.
Pleinwerking is niet nieuw voor Kras Noord. Activiteiten die in 2014 geregistreerd werden binnen de algemene cijfers, worden nu geregistreerd bij de cijfers van Plein Publik. Dit geeft een vertekening in de cijfers. Bijkomend werd ervoor gekozen om de focus van de binnenwerking naar de pleinwerking te verleggen. Hierdoor boeten we in aan aanbod bij de binnenwerking ten voordele van activiteitsuren op de pleinen.  
Het steunpunt had een heropstart van haar meisjeswerking nadat een van de vertrouwde meisjeswerkers langdurig ziek werd. Bij een wissel is het normaal dat een groep een dip in opkomst heeft; de vertrouwde jeugdwerker heeft veel meer aantrek dan iemand die nieuw is in de wijk. Dit verklaart een tijdelijke dip bij de danswerking van Kras Noord.

noord1noord2noord3