background image

Met de steun van

Kras Merksem in een notendop

Kras Merksem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken in de wijk ’t Dokske en Oud-Merksem.
Een extra accent ligt op het welzijn van de totale doelgroep, versterkend en expressief werken bij tieners en jongeren.
Bij kinderen wordt er gewerkt vanuit de “welzijnscirkel”. Die omvat 3 pijlers:
1. kinderwerking met inhoudelijke trajecten rond welzijn,
2. huistaakbegeleiding i.s.m. basisschool De Luchtballon en
3. een maandelijkse moedergroep.
De welzijnscirkel plaatst het kind centraal in zijn brede context.
De tienermeisjes hebben een tweeledige werking. Een open gedeelte met wekelijks een ontmoetingsmoment en een gesloten moment dat inspeelt op welzijnsvragen (zowel individueel als in groep), dit om de veiligheid te garanderen. Verder spelen dans, toneel en cultuur een prominente rol.
In het aanbod voor tienerjongens werken we rond studie- en beroepskeuze en vormen van hedendaagse cultuur (NextGen Jeugdwerk), aangevuld met activiteiten die de leefwereld opentrekken. Focus ligt op: samen in de stretchzone gaan en zo de leefwereld stapsgewijs en veilig groter te maken.
Bij jongeren wordt vooral ingezet op cultuur, engagement en burgerzin. De vrijwilligerswerking wordt ingezet om projecten en initiatieven van het eigen steunpunt en partners te ondersteunen. Dit wordt in samenspraak met het district ondersteund op materieel en pedagogisch vlak. Vorming en coaching staan daarbij centraal.

In 2015 werd Kras Merksem ook JACO met een extra arbeidscompententiebegeleider (zie pagina 7).

Er wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en experimenteel jeugdwerk (bv open instuif waarbij alle leeftijden welkom zijn).  Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar.

Het team bestaat uit 7 personeelsleden (5.5 VTE), 7 vrijwilligers en 5 stagiairs.

Bekijk het activiteitenprogramma hier.

Vlaanderen_verbeelding werkt   A_logo_2PMS

Nieuwsbrieven:
januari 2014

februari 2014