background image

Met de steun van

Facts & figures Kras Merksem

 

Kras Merksem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch
en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en
jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst
kansrijken in de wijk ’t Dokske en Oud-Merksem.
Een extra accent ligt op het welzijn van de totale doelgroep,
versterkend en expressief werken bij tieners en jongeren.
Bij kinderen wordt er gewerkt vanuit de “welzijnscirkel”. Die
omvat 3 pijlers:

  • kinderwerking met inhoudelijke trajecten rond welzijn,
  • leerondersteuning en Spelend Leren i.s.m. basisschool De Luchtballon en
  • een maandelijkse moedergroep.

De welzijnscirkel plaatst het kind centraal in zijn brede context.
De tienermeisjes hebben een tweeledige werking. Een open
gedeelte met wekelijks een ontmoetingsmoment en een
gesloten moment dat inspeelt op welzijnsvragen (zowel
individueel als in groep), dit om de veiligheid te garanderen.
Verder spelen dans, toneel en cultuur een prominente rol.
In het aanbod voor tienerjongens werken we rond studie- en
beroepskeuze en vormen van hedendaagse cultuur (NextGen
Jeugdwerk), aangevuld met activiteiten die de leefwereld
opentrekken. Focus ligt op: samen in de stretchzone gaan en zo
de leefwereld stapsgewijs en veilig groter te maken.
Bij jongeren wordt vooral ingezet op cultuur, engagement
en burgerzin. De vrijwilligerswerking wordt ingezet om
projecten en initiatieven van het eigen steunpunt en partners
te ondersteunen. Dit wordt in samenspraak met het district
ondersteund op materieel en pedagogisch vlak. Vorming en
coaching staan daarbij centraal.
Er wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod
gerealiseerd, naast projectwerk en experimenteel jeugdwerk
(bv open instuif waarbij alle leeftijden welkom zijn). Het
vrijetijdsaanbod vindt plaats gedurende 45 weken per jaar.

merksem activiteitsuren merksem aanbod