background image

Met de steun van

Facts & figures Kras Kiel/Zuid

 

Kras Kiel/Zuid in 2013, 2014 en 2015

2015 was omwille van verschillende redenen geen gemakkelijk jaar.
We zien een vertekening in de cijfers: bepaalde evenementen en activiteiten werden voor 2015 geregistreerd onder basisaanbod, vandaag worden deze om thematische redenen geregistreerd onder pleinaanbod. Bijkomend werd ervoor gekozen om de focus van de binnenwerking naar de pleinwerking te verleggen. Hierdoor boeten we in aan aantal activiteiten in de binnenwerking ten opzichte van activiteitsuren op de pleinen.  
Er waren veel personeelswissels. Bij een wissel is het normaal dat de nieuwe begeleider minder deelnemers bereikt dan de vertrouwde begeleider. Dit verklaart een tijdelijke dip bij de kinderwerking Kiel en de minitieners.
Tenslotte merken we dat de onzekerheid rond onze huisvesting een impact had op het werk. De gekrompen capaciteit en de mindere staat van het huidige gebouw liet werving van nieuwe deelnemers niet toe. Bijkomend was het moeilijk om te opereren vanuit kantoren op Antwerpen Zuid terwijl we duurzaam aanwezig wilden zijn in de wijk Kiel. Hier kwam begin 2016 verbetering in met de verhuis van onze kantoren naar de Schijfstraat.
We hebben vooruitzicht op huisvesting op de Emmaüssite, een nieuwbouw gepland voor 2020. In tussentijd zoeken we naar creatieve manieren om zinvol basisaanbod te voorzien voor een grote groep kinderen, tieners en jongeren.

KielZuid1KielZuid2KielZuid3