background image

Met de steun van

Kras Borgerhout in een notendop

Kras Borgerhout organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. We zetten sterk in op participatief en emancipatorisch werken, wat leidt tot een sterk uitgebouwde vrijwilligerskernwerking en een engagement m.b.t. competentieverwerving. Er worden extra inspanningen geleverd om actieve en receptieve culturele activiteiten aan te bieden. Er is een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar.


Het team bestaat uit 11 personeelsleden (10,7 VTE), 40 vrijwilligers en 8 stagiairs.

Facebook Kras Borgerhout: https://www.facebook.com/kras.borgerhout

Bekijk het activiteitenprogramma hier.

In 2016 schreef Kras Borgerhout een boekje over hun vrijwilligers (met steun van Impulsfonds voor Migranten). Een boeiend verhaal. Lees het hier.