background image

Met de steun van

Kras berchem in een notendop

Kras Berchem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met extra aandacht voor de minder en minst kansrijken. Daarbij werken we intensief samen met partners en scholen uit de omgeving en leggen we een accent op het verwerven van sleutelcompetenties.
Bij Kras Berchem bieden we een permanent weekaanbod en een ruim vakantieaanbod, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereiken we kinderen (6 tot 9 jaar), tieners (10 tot 15 jaar) en jongeren (16 tot 25 jaar).

Het team bestaat uit 9 personeelsleden (6.4 VTE) ,  10 vrijwilligers en 2 stagiairs.


Bekijk het activiteitenprogramma hier.