background image

Met de steun van

Kras berchem in een notendop

Kras Berchem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Dit aanbod wordt gekenmerkt door een sterke samenwerkingsrelatie met partners en scholen uit de omgeving en bijzondere aandacht voor het verwerven van sleutelcompetenties. In Kras Berchem wordt een permanent weekaanbod en een ruim vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikt Kras Berchem kinderen (6 tot 11 jaar), tieners (12 tot 15 jaar) en jongeren (16 tot 18 jaar).
Het team bestaat uit 8 personeelsleden (4,25 VTE),
10 vrijwilligers en 2 stagiairs.

Bekijk het activiteitenprogramma hier.