background image

Met de steun van

Facts & figures Kras Berchem

 

Kras Berchem in 2013, 2014 en 2015

We zien een stabiel bereik in Berchem. Het steunpunt Berchem kent een grote loyauteit onder haar deelnemers. Er is een duidelijke structuur in activiteiten, kinderen en jongeren worden nauw betrokken. Plaatsen die vrij kwamen werden snel ingevuld door een andere geïnteresseerde.
De cijfers van aantal deelnemers ligt erg hoog in Berchem. Dit is het gevolg van zwemlessen en activiteiten in de scholen ‘De Schatkist’ en ‘Klavertje 4’ waar met minimale inzet en een mooie samenwerking hele grote groepen worden bereikt.

We zien dat het Plein Publik- aanbod een grote brok uitmaakt: 37% van het volledig aanbod. Het verschil in contacturen bij 16+ wordt gecompenseerd door de inzet van de vindplaatsgerichte jongerenwerker binnen Plein Publik.

berchem1berchem2berchem3