background image

Met de steun van

Visie

De speerpunten van Kras Jeugdwerk zie je hiernaast voortdurend in beweging. Kras beschouwt zich dan ook als een organische organisatie die met maatschappelijke bewegingen mee beweegt. Kras wil luisteren, kijken, leren, zien, gezien worden…

De fundamenten van ons denken legden we vast in de Kras-visietekst.

Lees hier onze visietekst.