background image

Met de steun van

Kras kort

hut6

U kunt het jaarverslag 2017 hier lezen en downloaden.

Kras is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie. In verschillende activiteitencentra en op diverse plekken in de stad verzorgen wij een aanbod in de vrije tijd van kinderen, tieners en jongeren.

Doelgroep

Kras wil in de eerste plaats kinderen, tieners en jongeren bereiken die het moeilijker hebben om aan te sluiten bij wat er te beleven is in de stad. Kras vind je dan ook in buurten waar maatschappelijke uitsluiting sterk speelt.

Kras bereikt momenteel meer dan 4100 kinderen, tieners en jongeren.  Zowel jongens als meisjes en met de meest diverse culturele achtergronden of origines: België, Marokko, Turkije, Ex-Yoegoslavië, Albanië, Roemenië, Polen, Kongo, Angola…

KnipselAanbod

Kras wil aansluiten bij de leefwereld van jonge mensen in onze stad. Ons aanbod is makkelijk te vinden en hedendaags van opzet. De activiteiten zijn fantasierijk en gedurfd, sportief, creatief en cultureel. Het aanbod prikkelt en nodigt uit om te experimenteren en te groeien. Het gaat om engagement en verantwoordelijkheid nemen, samen met leeftijdsgenoten. Kras wil niet vrijblijvend zijn.

Kras investeert stevig in een breed aanbod: verschillende activiteiten per week tijdens het schooljaar en extra aanbod in de vakanties.

U kunt ook de wekelijkse programma’s per steunpunt bekijken op onze programmawebsite.

KnipselPersoneel

Om dit mogelijk te maken beschikt Kras over een ploeg van een 65-tal enthousiaste medewerkers die samen met ruim honderd gemotiveerde vrijwilligers en met inbreng van kinderen, tieners en jongeren zelf, het aanbod realiseren.

 

 

 

Ons organigram

20160726organigram

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Medium Rectangle KRAS