background image

Met de steun van

  • 19 feb 2018

    KnipselKras Kiel is van bij de start een partner binnen A’rea 2020 en zet jeugdwerkers in op verschillende scholen op het Kiel. We willen daarmee bijdragen aan het welbevinden op school en werken aan niet-schools leren. Samen vergroten jeugdwerk en scholen zo de kansen op een positieve schoolcarrière. 

    Lees het volledige artikel van het Onderwijsnetwerk Antwerpen.